Lidská důstojnost – právně teoretická a filozofická perspektiva Giovanni Pico della Mirandola & Immanuel Kant

Rosenkranzová, O. /Leges/

    Datum vydání: 2020
  • Stran: 171
  • ISBN: 978-80-7502-412-1
Skladem
247,- Kč 290,- Kč

Anotace

Publikace představuje pojetí pojmu lidská důstojnost z právně teoretické a filozofické perspektivy. Práce představuje koncept důstojnosti člověka vytvořený renesančním filosofem Giovannim Picem della Mirandola, a dále pojetí důstojnosti rozumné bytosti od Immanuela Kanta.

Judikatura českých vrcholných soudů se v problematice ochrany lidské důstojnosti stále inspiruje německou ústavněprávní doktrínou. Komentáře k německému Základnímu zákonu vysvětlují širší rámec pojmu důstojnosti pomocí filozofických konceptů důstojnosti u Giovanniho Pica della Mirandola a především u Immanuela Kanta. U obou je důstojnost charakterizována svobodou.

Publikace usiluje o návrat k původní historické filozofické interpretaci pojmu důstojnosti u Pica a Kanta. Tím osvětluje četné pozdější interpretace nejen ve filozofii, ale i v právu a odhaluje mnohá mylná vysvětlení.

Zboží bylo vloženo do košíku

Lidská důstojnost – právně teoretická a filozofická perspektiva Giovanni Pico della Mirandola & Immanuel Kant

 Lidská důstojnost – právně teoretická a filozofická perspektiva Giovanni Pico della Mirandola & Immanuel Kant
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku