Nabízíme  Jazyky

Ad Fontes-Cursus Latinus

Kuťáková, E.; Slabochová, D. /Karolinum/

Úkolem učebnice latiny je přivést posluchače historických, filosofických, uměnovědných, filologických a humanitních oborů FFUK k vlastní četbě latinských autorů v originále.

259,- Kč 305,- Kč

1000 hebrejských slovíček: Ilustrovaný slovník

Barlev, E. /Edika/

Praktická knížka se stane dobrým pomocníkem při učení a procvičování hebrejských slovíček. Na veselých obrázcích, jež znázorňují běžné životní situace, najdete názvy věcí, se kterými se denně setkáváte. Každý tematický celek je pak doplněn jednoduchými...

169,- Kč 199,- Kč

Latinsko-český kapesní slovník

Čepelák, J. A.; Orberg, H. H. /Kava-Pech/

Latinsko-český kapesní slovník obsahuje slovní zásobu ve světě velmi oblíbené učebnice Lingua Latina se illustrata dánského autora H. H. Orberga, která se už přes 10 let používá i na českých školách. Obsahuje přes 1800 nejfrekventovanějších latinských slov a slovních...

94,- Kč 110,- Kč

Gramatika současné hebrejštiny: s praktickými příklady

/Lingea/

Zcela nová autorská hebrejská gramatika. Kromě přehledného výkladu hebrejské mluvnice a konkrétních příkladů z jazykové praxe zde najdete i praktické poznámky, upozorňující na výjimky a zajímavosti. U všech hebrejských slov uvádíme přepis, který co nejvíce odpovídá...

305,- Kč 359,- Kč

Hebrejsko-český česko-hebrejský praktický slovník

/Lingea/

První slovník moderní hebrejštiny, který u nás vyjde, původní autorské dílo. Zachycuje současnou psanou i mluvenou podobu starobylého jazyka, jenž byl v posledních sto padesáti letech znovu oživen a upraven. Nad rámec běžně užívaných slov obsahuje...

1 097,- Kč 1 290,- Kč

Latina - souhrn gramatiky

Holman, V. /Holman/

93,- Kč 109,- Kč

Latinsko-český slovník

kol. autorů /Leda/

Nové, opravené vydání osvědčeného slovníku, který byl vytvořen kolektivem zkušených autorů, přináší asi 30 000 latinských slov a slovních spojení a 80 000 českých ekvivalentů. Slovník zahrnuje nejen latinu klasickou, ale rozšiřuje slovní zásobu i o výrazy z latiny...

509,- Kč 599,- Kč

Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem

Bauerová, H. /UPOL/

Šesté vydání skript staroslověnštiny. Soubor staroslověnských textů slouží studentům bohemistiky ke všestranným jazykovým rozborům.

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku