Nabízíme  Psychologie

Nová vize psychologie

Hillman, J. /Malvern/

Tato kniha pojednává o utváření duše. Pokouším se v ní vytvořit psychologii duše, napsat esej obsahující novou vizi psychologie z hlediska duše. Jde tudíž o knihu staromódní i radikálně novátorskou, protože se vrací ke klasickým pojetím duše, zároveň však prosazuje...

321,- Kč 378,- Kč

Řeč těla

Pease, A.; Peaseová, B. /Portál/

K aktualizovanému a podstatně rozšířenému vydání knihy Řeč těla (kniha je rozšířena zhruba o dvě třetiny) si Allan Pease přizval svou manželku Barbaru a novým způsobem pojednali všechna témata, která se nacházejí už v první verzi této knihy (teritoria a zóny, gesta...

338,- Kč 397,- Kč

Hysterie – strach z odmítnutí

Röhr, H.-P. /Portál/

Hysterické osobnosti často svým chováním a prožíváním trápí lidi ve svém okolí, ale přesto nejvíce trpí samy. Ať už se jedná o muže či ženy, soužití s hysteriky bývá náročné a dotyční se od svého okolí často dočkají odmítnutí. Paradoxem však je, že...

200,- Kč 235,- Kč

Narcismus - vnitřní žalář

Röhr, H.-P. /Portál/

Vznik poruchy, průběh a možnosti jejího překonání. Narcismus (narcistická porucha osobnosti) patří k mimořádně rozšířeným formám psychických obtíží dnešní doby. Zkušený německý terapeut Heinz-Peter Röhr se ve své knize zabývá osobitým způsobem vzniku této...

186,- Kč 219,- Kč

Oběť, kat a zachránce-ve vztazích a komunikaci

Petitcollin, Ch. /Portál/

Prožíváte-li opakovaně v komunikaci s některými lidmi něco negativního nebo frustrujícího, říkáte si, že už se nenecháte vtáhnout do hry. Termín hry opravdu odpovídá negativním situacím, které se standardně opakují. Autorka, která je psychoterapeutka, v knize...

159,- Kč 187,- Kč

Pod jednou střechou: Třígenerační soužití v české společnosti

Souralová, A.; Žáková, M. /CDK/

Kniha pojednává o třígeneračním soužití v české společnosti. Na základě více než stovky rozhovorů provedených se zástupci tří generací – prarodiči, rodiči a dětmi – sleduje mezilidské, mezigenerační a rodinné vztahy v tomto typu uspořádání. Zaměřuje se na...

253,- Kč 298,- Kč

Cesta hrdinky: Hledání zdrojů ženské síly

Groth Sabine /Portál/

Hledáte sebe samu? Vydala jste se po nesnadné cestě ke své skutečné podstatě? Kniha německé terapeutky inspirovaná slavným titulem Ženy, které běhaly s vlkybyla napsána na pomoc všem ženám, které se na podobnou pouť vydaly. Text je koncipován jako průvodce, který...

331,- Kč 389,- Kč

Závislé vztahy

Röhr, H.-P. /Portál/

Závislá porucha osobnosti se vyznačuje zvýšenou potřebou závislosti na druhých lidech, neschopností osamostatnění, nízkým sebehodnocením či nepřiměřenými obavami z opuštění. Tato porucha je podle odborníků mnohem rozšířenější, než se dříve soudilo, a vede často...

208,- Kč 245,- Kč

Transformace emoční bolesti v psychoterapii: Terapie zaměřená na emoce

Timuľák, L. /Portál/

Kniha představuje teorii lidského utrpení a model terapie, který toto utrpení léčí. Model utrpení staví na předpokladu, že zakoušená emoční bolest je reakcí na zranění, které brání či narušuje naplnění základních lidských potřeb lásky, bezpečí a uznání.

382,- Kč 449,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku