Nabízíme  Historie

Sto písní o Marii: Toledský kodex Cantigas de Santa Maria krále Alfonse X. Učeného

/FF UK/

Cantigas de Santa Maria čili Písně o Panně Marii byly sepsány galicijsky na kastilském královském dvoře ve druhé polovině 13. století jako soubor vyprávění o zázracích vykonaných titulní světicí. Mezi sbírkami mariánských miráklů z oné doby jsou nejobsáhlejší a...

374,- Kč 440,- Kč

Jdu s hlavou vztyčenou: Příběh rodiny Milady Horákové

Anýž, D. /Zeď/

Slavná slova Milady Horákové, napsaná v posledním dopisu adresovaném svým nejbližším, jsou titulem knihy publicisty Daniela Anýže věnované neobyčejnému životu rodiny české právničky a političky zavražděné komunistickým režimem v roce 1950. Čtivá a napínavá kniha...

338,- Kč 398,- Kč

Sousedé: Česko-rakouské dějiny

kol. autorů /NLN/

Staletí sousedství a víc než tři sta let strávených ve společném státě spojují Čechy a Rakušany – jeden lid dvou jazyků, nebo přeci jen nepřejícné bratrance? Předkládaná publikace přináší průřezové zamyšlení nad historií vzájemného soužití, odcizení či...

Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20. století

kol autorů /Masarykův ústav AV ČR/

Třetí svazek publikační řady Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví představuje nejdůležitější, často souběžné a mnohdy i srovnatelné vývojové linie v dějinách církví a náboženských společenství v Československu /...

281,- Kč 330,- Kč

Mám klid ve svém svědomí: Milada Horáková ve střetu s komunistickým režimem

Synek, J. /Ústav pro studium totalitních režimů/

O Miladě Horákové již bylo napsáno mnoho. O jejím životě a smrti, o monstrprocesu nesoucím její jméno, o propagandistické kampani, která ho provázela. Nezřídka v souvislosti s ní slýcháme známé slovní spojení „oběť vykonstruovaného politického procesu“, méně...

136,- Kč 160,- Kč

Ve městě a na zámku: Dobrušští měšťané kontra opočenská vrchnost za třicetileté války

Šůla, J.; Tikovský, O. /Veduta/

Kniha zprostředkovává mikrohistorický pohled na život poddanského města Dobrušky v přelomových časech vleklého válečného konfliktu, který stavěl před těžké zkoušky jeho elity i prosté obyvatele. Malý dobrušský svět oné doby se musel vyrovnávat jak s dopady událostí...

339,- Kč 399,- Kč

Československo - stát, který zklamal

Heimannová, M. /Petrkov/

Kniha Mary Heimannové, která se dostává českému čtenáři do ruky, je na historickou práci nezvykle vášnivá, neúprosná a tvrdá. Popisuje vznik Československa od jeho založení v roce 1918 až po rozdělení v roce 1992 - od začínající demokracie, přes nacistickou okupaci,...

388,- Kč 457,- Kč

Civilizace starověkého Středomoří I, II

Burian, J.; Oliva, P. /Baset/

Kolébka civilizace, kolébka kultury, kolébka vědění – takto a ještě mnoha podobnými epitety by bylo možno označit rozsáhlou mediteránní oblast, v níž se před mnoha staletími odehrály děje a události, z nichž se vyvíjela a na nichž vyrůstala naše současnost. Nejen ta...

509,- Kč 599,- Kč

Jakub Krčín z Jelčan: Architekt jihočeských rybníků

Čechura, J. /Vyšehrad/

Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk. Poznejte jihočeského regenta jako zdatného hospodáře a...

297,- Kč 349,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku