Nabízíme  Liturgika

Křest, biřmování, eucharistie: Rozpravy o liturgii I

Tichý, R.; Soukal, P. /Krystal OP/

Publikace vychází z přednášek pronesených v rámci druhého ročníku Letní školy liturgiky v želivském klášteře v roce 2019, jež byla věnována iniciačním svátostem. Je tvořena dvěma částmi. První z nich představuje předběžná témata: všeobecné uvedení do teologie...

285,- Kč 330,- Kč

Verbum caro factum est: Performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy

Poláčková, E. /Filosofia/

Literatura, která vznikala v českých zemích ve vrcholném středověku, se ke svým příjemcům nedostávala vždy jen ve formě zapsaného textu. Právě naopak – často byla nejrůznějším způsobem předváděna či performována: polohlasnou či hlasitou četbou pro větší či...

293,- Kč 345,- Kč

Písně bratra Jana Augusty. Druhá tvář bratrské hymnografie

Baťová, E. /KLP/

Zpěv Jednoty bratrské je tradičně znám na základě kancionálů vycházejících z redakce Jana Blahoslava (1523-1571), které byly tištěny po celou druhou polovinu 16. století. Blahoslav publikoval také řadu teoretických spisů, díky nimž jsme o přístupu ivančického biskupa k...

383,- Kč 450,- Kč

Exsultet: Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu

Tichý, R. /Krystal OP/

Chvalozpěv na Velikonoční svíci nazývaný podle prvního slova Exsultet, Ať zajásá, je všeobecně znám zřejmě především díky „pilné včele“. Jedná se přitom o píseň nejen esteticky krásnou, ale také nesmírně bohatou na teologii a na podněty pro duchovní život. Je...

Tělo, čas a prostor v liturgii

Vlčková, M. /Malvern/

Studie se zabývá kategoriemi tělesnosti, časovosti a prostorovosti jako významnými a podmiňující pro jakoukoli mezilidskou komunikaci i pro liturgické slavení. V první části autorka pojednává o liturgii jako symbolickém jednání, snaží se poukázat na určité napětí v...

204,- Kč 240,- Kč

Hledání českobratrského výtvarnictví: Funkce a význam výtvarného umění v bohoslužebných interiérech Českobratrské církve evangelické od roku 1945

Mazáč, T. /CDK/

Publikace se vydává po stopách výtvarného umění v kostelech a modlitebnách Českobratrské církve evangelické, kde obvykle pro silný vliv reformované tradice výtvarná díla příliš neočekáváme, a kde přitom přesto můžeme objevit zajímavé umělecké počiny. Ve snaze...

168,- Kč 198,- Kč

Židovská modlitba

Sante, C. Di /Oikoymenh/

Originální pojednání o struktuře židovské liturgie, vypracované katolickým odborníkem zabývajícím se vztahem židovství a křesťanství.

211,- Kč 248,- Kč

Breviář-Denní modlitba církve

Toto jednosvazkové vydání Denní modlitby církve tzv. Breviáře, obsahuje všechny texty na celý rok pro ranní chvály, modlitbu uprostřed dne, nešpory a modlitbu před spaním; je určené pro ty, kdo nemají povinnost modlit se denně všechny části včetně modlitby se čtením....

672,- Kč 790,- Kč

Na cesty ducha

Šandera, P. /CČSH/

Uvedení do praxe duchovního života

128,- Kč 150,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku