Nabízíme  Religionistika  Starověká náboženství

Řecké mýty: Mytologie a filosofie

Ferry, L. /Garamond/

Filosof a univerzitní profesor Luc Ferry předkládá v tomto díle rozbor řeckých mýtů a jejich přínos moderní době. Nejedná se ale o pouhé převyprávění klasických řeckých mýtů, jak je tomu v doposud jediné ucelené knize v češtině od Roberta Gravese. Ferry se snaží o...

417,- Kč 490,- Kč

Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů: Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd

Reichstäter, J. /Masarykova Univerzita/

Publikace nabízí analytické vhledy do studia předkřesťanských náboženství nejsevernějších skupin Indoevropanů – Keltů, Germánů a Baltů. Prezentuje aktuální poznatky o starých panteonech, rituálech a mytologiích těchto etnik perspektivami dílčích vědních oborů,...

K čemu je věštění ze snů?: Překlad a výklad Synesiova spisu O snech

Horáček, F. /Pavel Mervart/

Knížečka O snech je záhadná i na poměry pozdněantického filosoficko-náboženského prostředí svého vzniku. Synesios z Kyrény (370–413 n. l.) v ní jako žák alexandrijské filosofky Hypatie v novoplatónském rámci a rétoricky bohatě vykládá o vztahu duše ke světu, o...

390,- Kč 459,- Kč

Kováři a alchymisté

Eliade, M. /Argo/

První železo získával člověk z meteoritů, a proto mu přisuzoval týž posvátný charakter jako nebesům, odkud pocházelo. Stejně pohlížel i na ty, kdo se železem a s kovy vůbec pracovali - na horníky, hutníky a kováře. Kniha Kováři a alchymisté není historií alchymie....

211,- Kč 248,- Kč

Poslyš vyprávění z časů tvých otců

Míčková, D.; Wollnerová, D. /Academia/

Již staří Egypťané si vyprávěli příběhy o faraonech, kouzelnících z dávných časů, o trosečnících, chamtivých úřednících, podivuhodných dobrodružstvích a tajemných místech. Některé z těchto příběhů se dochovaly až do dnešních dnů a jedná se o jedny z...

251,- Kč 295,- Kč

Tři přednášky o gnozi

Kozák, J. /Bibliotheca gnostica/

Přednáškový cyklus interpretuje starověký obřad sómy coby teologický základ celého křesťanství, nachází rozdíl mezi původní koncepcí základního liturgického obřadu indoevropského náboženství a sekundární židokřesťanskou verzí. Sóma byl v pojetí indoevropské...

122,- Kč 143,- Kč

Sám spatříš svět stínů: Hranice mezi světy v pozdních ságách o Islanďanech

Korecká, L. /Herrmann & synové/

Hranice mezi lidskou společností a světem mrtvých, snů a nadpřirozených bytostí je v pozdních ságách o Islanďanech úzká a lze ji oběma směry překračovat. Literární motivy překračování hranic nepředstavují v ději ság pouhé náhodně zvolené epizody, nýbrž...

212,- Kč 249,- Kč

Věštění v antickém Řecku IV.: Mezi vodou a ohněm

Vítek, T. /Herrmann & synové/

Čtvrtý a závěrečný díl Věštění v antickém Řecku přináší ve třech částech výklad čtyř větších skupin induktivních věštebných technik, které jsou doloženy z antiky nebo středověku. Část nazvaná „Voda“ pojednává o pozadí a principech metod, které...

472,- Kč 555,- Kč

Ódinn. Mýtus, oběť, iniciace

Kozák, J. A. /Herrmann & synové/

Kniha se věnuje staroseverskému náboženství a mytologii. Poskytuje přehledný úvod do kultury, mýtů a rituálů předkřesťanské Skandinávie doby vikinské a podrobný výklad věnovaný nejvýznamnějšímu severskému božstvu – Ódinovi. Autor představuje jednotlivé mýty, v...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku