Nabízíme  Religionistika  Hinduismus

Hinduismus - Základní texty východních náboženství I.

Zbavitel, D. /Argo/

První část čtyřsvazkového díla zahrnuje některé hymny a písně z véd, výňatky z komentářů bráhman, výběr z upanišad, vybrané partie ze šáster, Bhagavadgítu, několik dalších kratších textů z Mahábháraty a ukázky z purán. Jednotlivé oddíly jsou opatřeny...

212,- Kč 249,- Kč

Bhagavadgítá

/Bibliotheca gnostica/

Nový český překlad známého indického díla Bhagavadgítá v bilingvní podobě. Je opatřen gnostickou předmluvou a komentářem překladatele ze sanskrtu Mgr. Jana Kozáka, který umožňuje pochopit všechny teologické nejasnosti v textu.

332,- Kč 390,- Kč

Tantrická Kálí-Mytologie, tajné techniky a rituály

Odier, D. /Maitréa/

V Tantrické Kálí autor představuje mytologii, praktiky a rituály uctívání Kálí v tantrické tradici Kaula v rámci kašmírského šivaismu. Odhaluje praktiky Vamačáry (Vamachara) běžně známé jako Cesta levé ruky, ale přesněji přeloženo jako Cesta Šakti. V této tradici je...

217,- Kč 255,- Kč

Klíč k poznání Já

Šrí Siddharáméšvar /Argo/

Šrí Siddharáméšvar, učitel Nisargadatty Mahárádže a Randžita Mahárádže, v této knize jednoduchým a přímým stylem vysvětluje poznání našeho skutečného Já v tradici advaita védánty (nedvojné védánty). Mluví snadno srozumitelným jazykem a k dokreslení používá...

135,- Kč 159,- Kč

Novoplatonismus a paramádvaita-Srovnávací studie a překlad Spandakáriky

Just, M. /DharmaGaia/

Novoplatonismus, pozdně antický platónský filosofický systém byl v posledních sto letech opakovaně srovnáván s některými proudy indické filosofie. Bylo tomu tak jednak pro jeho monistické tendence, jednak pro důraz na osobní zkušenost kontemplujícího filosofa, jehož...

211,- Kč 248,- Kč

Rámájana

Válmíki; Zbavitel, D. /Argo/

Už před bezmála dvěma tisíci lety, kdy dal Válmíki základní sanskrtskou podobu indickému národnímu eposu Rámájaně, získalo si toto dílo v celé Indii a později i mimo její hranice neobyčejnou oblibu a uchovalo si ji dodnes. Její televizní zpracování ve formě...

253,- Kč 298,- Kč

Od Šivy k Šamkarovi

Pattanaik, D. /Siddhaika/

Postava Śivy v sobě zahrnuje mnohé zdánlivě neslučitelné principy jako tvrdý asketismus, odloučení od světa a život v ústraní nedostupných vršků hor, v kontrastu k roli hospodáře a otce rodiny, jež je symbolizována jeho jménem a epitetem Śamkara. Jak a proč se ze...

322,- Kč 379,- Kč

Šivaismus

Bhandarkar, R. G. /Siddhaika/

Śivaismus patří mezi kontroverzní a současně duchovně velmi hluboké náboženskofilozofické soustavy Indie. Jeho nauka je spjata s praxí tvrdého asketismu, s bezpočtem yogických technik, s extrémním tantrismem, s propracovaným ritualismem i s výkladově velmi náročnou...

221,- Kč 260,- Kč

Bhagavadgíta-komentář

Sarvepalli Rádhakrisnan /ONYX/

Rrozsáhlé vysvětlující komentáře Sarvepalli Rádhakrishnana (nar. 1888) pomáhají správnému pochopení tomuto základnímu textu.

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku