Nabízíme  Religionistika  Bahá´í

Výňatky z perského Bayánu

Báb /Bahá´í nakladatelství/

Perský Bayán je stěžejní dílo Bába, Zakladatele Bábí víry, předchůdce Bahá’í víry. Autor v něm prohlašuje Své postavení Posla Božího, ruší zákony islámu a ustavuje zákony Bábí zřízení; dalšími tématy knihy jsou rozpravy o různých náboženských otázkách a...

170,- Kč 200,- Kč

Desky Božího plánu

Abdu´l-Bahá /Bahá´í nakladatelství/

V Deskách Božího plánu zjevených v letech 1916 až 1917 ‘Abdu’l-Bahá kreslí jasnou konturou mistrovský plán duchovní obnovy světa. Věřící Severní Ameriky v nich naléhavě vyzývá, aby povstali k šíření Bahá’u’lláhova učení po celé planetě a tím dali do pohybu...

128,- Kč 150,- Kč

Nejsvětější kniha/Kitáb-i-Aqdas

Bahá’u’lláh /Bahá´í nakl./

Jedná se o nejdůležitější spis Bahá’u’lláha, Zakladatele nejmladšího monoteistického světového náboženství – Bahá’í Víry. Z rozsáhlého souboru Bahá’í Písma je právě tato Kniha tou nejvýznamnější a lze ji právem považovat za nejskvělejší plod...

417,- Kč 417,- Kč

Kniha istoty-Kitáb-i-Íqán

Bahá"u"lláh /Bahájske spoločenstvo v SR/

Kitáb-i-íqán (Kniha istoty) odkrýva celú panorámu božského zámeru a zaoberá sa závažnými otázkami, ktoré vždy tvorili podstatu náboženského života: Boh, povaha ľudstva, zmysel života a úloha zjavenia..

280,- Kč 280,- Kč

Pařížské promluvy - ‘Abdu’l-Baháovy přednášky z roku 1911

Abdu´l-Bahá /Bahá´í nakl./

‘Abdu’l-Bahá ve Svých pařížských přednáškách z roku 1911 předvídal některé největší triumfy a bolesti dvacátého století. Jeho prorocká slova dnes promlouvají dokonce ještě jasněji, když poukazují na taková témata, jako je hledání pravdy u každého jednotlivce,...

157,- Kč 185,- Kč

Příchod Boží spravedlnosti

Effendi, S. /Bahá´í nakl./

Rozsáhlý dopis Shoghi Effendiho americkému Bahá’í společenství, nastiňující jeho výzvy a možnosti. Téma dopisu přezkoumává tři nezbytné duchovní podmínky pro ustavení sjednoceného světového společenství: "morální charakternost, naprostá cudnost a úplné...

166,- Kč 195,- Kč

Důvěrníci Milosrdného

Taherzadeh, A. /Bahá´í nakl./

V této knížce nabité hloubavými myšlenkami její autor Adib Taherzadeh podává bližší informace o původu Bahá’í Správního řádu, vykresluje duchovní měřítka a zásady, kterými se řídí činnost Bahá’í Duchovní rady, zdůrazňuje, jak je důležité porozumět duchu...

81,- Kč 95,- Kč

Bahá’u’lláhův Světový řád

Effendi, S. /Bahá´í nakl./

V sedmi vybraných dopisech tvořících tuto knihu se Shoghi Effendi zabývá tématem světového řádu, jenž je prvořadým cílem Bahá’í Víry. Jasně a směle líčí příčiny, které přivedly lidstvo do vážné krize a představuje Bahá’u’lláhovo učení, jež má jako...

213,- Kč 250,- Kč

Kristus a Bahá´u´lláh

Townshend, G. /Bahá´í nakl./

Autor – významný hodnostář anglikánské církve v Irsku – vyhlásil přesvědčení, že se Kristus vrátil do lhostejného světa v osobě Bahá’u’lláha, zakladatele Bahá’í víry.

10,- Kč 10,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku