Nabízíme  Religionistika  Křesťanství

Rozjímání nad aramejskou modlitbou Páně

Loukota, V. /Volvox Globator/

O modlitbě Otčenáš bylo již napsáno mnohé. Tato kniha si dává za cíl sestoupit k semitským pramenům této biblické modlitby a rozjímat nad ní v duchu mystické židovské tradice, která od nejstarších dob posvátné texty doprovází. Dle této tradice má v bibli každá...

169,- Kč 199,- Kč

Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR

Martinek, M. /Portál/

Kniha představuje komplexní pohled na působení křesťanských církví ve společnosti České republiky. Je psána pro ty, kteří se chtějí zorientovat v tom, co jednotlivé křesťanské církve společnosti nabízejí a v jakých oblastech už dávno fungují. Z toho důvodu není...

353,- Kč 415,- Kč

Průvodce Svatou zemí-Izrael - Sinaj - Jordánsko

Bourbon, F.; Lavagno, E. /Slovart/

Tato publikace představuje nejen hodnotnou pomůcku při objevování nevšedních krás a turistických atrakcí Svaté země, ale nabízí vzrušující cestu za poznáním jedné ze základních křižovatek lidstva, jež se stala dějištěm událostí, které změnily svět. Text, který...

Meditace o Genesi-O společných kořenech židovské, křesťanské a islámské spirituality stvoření

Douglas-Klotz, N. /DharmaGaia/

Tato kniha zkoumá starobylé formy meditace a modlitby, jež vyrostly ze společné půdy tří monoteistických náboženství Blízkého východu, a snaží se tuto spirituální praxi oživit. Naše meditace Počátku krouží kolem dvou základních témat: stvoření kosmu a archetypu...

Křesťanství a islám v liberálním státu - Výzvy tradice a současnosti

Sládek, K. (nakladatelství Pavel Mervart)

Prolínání náboženských subkultur v současném světě zvyšuje potřebu fundovanějšího poznání příslušníků různých náboženských tradic a přispívá k hledání mostů pro dialog, který by umožnil pokojné soužití duchovních tradic a kultur a posloužil jako prevence...

254,- Kč 299,- Kč

O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších

Rémi Brague (nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK))

U názvu své knihy francouzský filozof, spisovatel a odborník na středověkou arabskou a židovskou filozofii Rémi Brague zdůrazňuje, že nelze psát o "křesťanském Bohu". Vychází ze zdánlivé samozřejmosti, že Bůh sám o sobě je stejný pro všechny. Usiluje o popis toho, jaký...

Skryté evangelium-Dešifrování duchovního poselství aramejského Ježíše

Douglas-Klotz, N. /DharmaGaia/

Nové pojetí spirituality aramejského Ježíše v díle známého badatele přináší jedinečný blízkovýchodní pohled na otázky našeho duchovního života a víry. Autor ve své studii o aramejském Ježíši zkoumá různá témata vyjádřená v Ježíšových slovech a...

Dvě Jezulátka

David Ovason (nakladatelství Mladá Fronta)

Přestože Matoušovo i Lukášovo evangelium podávají svědectví o existenci dvou malých Ježíšů, myšlenka nebyla oficiální církví nikdy přijata. Stopy tajemství se zachytily v křesťanském umění a symbolice, ale nedotčené jej uchovaly pouze spisy esoterických sekt, jako...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku