Nabízíme  Religionistika  Obecná religionistika

Vlastní Bůh: Mírotvorný a násilný potenciál náboženství

Beck, U. /Karolinum/

V současném globalizovaném světě mísení kultur a světonázorů se již delší dobu ohlašuje nutnost hledat mody soužití zvláště tam, kde naráží na živé historické reminiscence konfliktů. Ulrich Beck, jeden z předních sociologů, se pouští na toto pole, aby jako hlavní...

247,- Kč 290,- Kč

Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích

Pintířová Dobšovičová, D. /Masarykova univerzita Brno/

Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Práce vychází z autentických terénních výzkumů uskutečněných autorkou v letech 1990–1992 u dvou posledních žijících bohyní Irmy Gabrhelové a Kateřiny...

247,- Kč 290,- Kč

Ekonomie náboženství a náboženství v postkomunistické Evropě

Minárik, P. /Masarykova univerzita, Univerzita J.E.Purkyně/

Českému čtenáři se prostřednictvím této knihy otevírají nové obzory a troufám si říct, že text by měl být povinnou četbou nejen každého ekonoma, který se zabývá ekonomií veřejného a neziskového sektoru, ale i těch, kdo pochybují o možnostech ekonomie vyrovnat se s...

298,- Kč 350,- Kč

Islamofobie po česku-Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy

Ostřanský, B. ed. /Vyšehrad/

Vztah k islámu a k muslimům je bezesporu jedním z nejaktuálnějších témat, která hýbou veřejností v České republice a v celém západním světě. Uprchlická krize, džihádistický terorismus a další fenomény dnešní doby dodaly tomuto vztahu velmi vyhrocené rysy....

296,- Kč 348,- Kč

Stručný úvod do teorie mýtu

Segal, R. A. /ExOriente/

Robert A. Segal se v této knize na velmi skromné ploše pokouší seznámit čtenáře s možnými teoretickými přístupy ke zkoumání a výkladu mýtu napříč nejrůznějšími vědními obory: pojednává o sporu mezi vědeckým a mytickým výkladem světa, o filosofických,...

136,- Kč 160,- Kč

Gnostický Adam: Stvoření člověka a rajský příběh podle setovské mytologie

Vítková, Z. /Herrmann & synové/

Řecké slovo gnósis znamená „poznání“, které se podle gnostiků týkalo především odhalení skutečné povahy pozemského světa a vlastní spřízněnosti se světem božským. Úkolem člověka je svou božskou část „probudit“, a otevřít si tak možnost pro opravdovou...

189,- Kč 222,- Kč

Reflexe náboženství ve vzdělávání s důrazem na analýzu českých středoškolských materiálů

Černá, Z. /Univerzita Pardubice/

Respekt k odlišnosti se stal jedním ze základních požadavků současného vzdělávání. Jakým způsobem však evropská kultura popisuje "jinakost" neevropských kultur a jakou roli v těchto popisech sehrává náboženství? Tato otázka je hlavním předmětem předkládané knihy,...

367,- Kč 432,- Kč

Sigmund Freud a židovská mystická tradice

Bakan, D. /Voůvox Globator/

V tomto průkopnickém díle David Bakan zpochybňuje lidový pohled na Freuda jako sekulárního intelektuála, který se vzdělává spíše v moderní kultuře než v židovských tradicích. Bakan tvrdí, že otec psychologie byl hluboce ovlivněn mystickou tradicí, která představuje...

254,- Kč 299,- Kč

Spiritualita bez náboženství: aneb Probuzení

Harris, S. /Dybbuk/

Kniha Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení neurovědce, filozofa a proslulého skeptika, autora řady bestselerů Sama Harrise zkoumá podstatu vědomí, vysvětluje jak nejlépe meditovat a varuje před pochybnými guruy. Otřese většinou vašich nejzákladnějších domněnek o...

224,- Kč 263,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku