Nabízíme  Religionistika  Obecná religionistika

Islám a křesťanství: Sborník k poctě prof. Luboše Kropáčka

Vojtíšek, Z. ed. /L. Marek/

Vydávat sborníky k životnímu jubileu svého akademického kolegy je zavedeným zvykem. Málokdy je však dílo věnováno tak třaskavému i palčivému tématu, jakým je vztah křesťanství a islámu, a zároveň na počest tak vyvážené…

187,- Kč 220,- Kč

Mýtus a skutečnost

Eliade, M. /Alpha Book, Argo/

V knize Mýtus a skutečnost shrnuje autor dosavadní poznatky o mýtu. Zamýšlí se nad jeho definicí, zabývá se jeho strukturou a funkcí a dále probírá tematicky jednotlivé typy mýtů. Všímá si mýtů o původu a kosmogonických mýtů, mýtů a rituálů obnovy, mýtů o konci...

211,- Kč 248,- Kč

Pojednání o dějinách náboženství

Eliade, M. /Argo/

Jedna z nejvýznamnějších prací známého rumunského badatele, pojednává o základních pojmech historie náboženství. Autor se v této knize zabývá povahou posvátna, různými typy božstev, stěžejními náboženskými symboly a jevy, posvátným prostorem i časem a morfologií a...

423,- Kč 498,- Kč

Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu: Náboženství Dioskúrů

Nešpor, Z. R. /Karolinum/

Kniha analyzuje disparátní vývoj náboženství, církví a religiozity v České a Slovenské republice po rozpadu společného státu. Zatímco česká společnost je jednou z nejsekularizovanějších společností světa, na Slovensku náboženství už tradičně hraje významnou úlohu...

196,- Kč 230,- Kč

Hledání Boží tváře

Ryšková, M. /Karolinum/

Kolektivní monografie, která je společným dílem teologů a historiků umění, se snaží zachytit a popsat rozličné aspekty lidského hledání transcendence v dějinách i v současnosti. První část knihy ukazuje, jak muži i ženy hledali a nacházeli Boží tvář prostřednictvím...

315,- Kč 370,- Kč

Český šamanismus v rozhovorech

Exnerová, H. /Dingir/

Devět šamanů. Devět rozhovorů. Devět osobitých a jedinečných vhledů do světa současného českého šamanismu. V nich se autorka spolu se šamany pokouší zprostředkovat zkušenost šamanské cesty a témata s touto duchovní praxí spojené jako je šamanské léčení, hledání...

204,- Kč 240,- Kč

Bůh a jeho lidské dějiny

Aslan, R. /Host/

Skrytou součástí každé náboženské tradice je sklon připisovat bohům lidské vlastnosti a city. Taková projekce má své následky: přisuzujeme bohu nejen to dobré v člověku, jako je soucit, spravedlivost, laskavost, ale i to zlé — závist, mstu, ješitnost, sklony k násilí....

297,- Kč 349,- Kč

Iracionalita ve službách pokroku: Přínos spiritismu a jeho předchůdců moderním dějinám

Gilik, R. /Malvern/

V tomto nevšedním díle autor ověřuje hypotézu, že pokrok společnosti souvisí s její otevřeností vůči tzv. „iracionalitě“ - idejím inspirovaného a paranormálního původu. Kniha líčí dramatickou historii moderního spiritualismu (a spiritismu) od jeho vzniku až do...

295,- Kč 347,- Kč

Jupiter, Kristus, Chalífa: Obrazy mocných a zrození středověku (IV.–VII. století)

Foletti, I.; Meinecke, K. /Books & Pipes Publishing/

Pohanský bůh Jupiter Serapis, Ježíš Kristus a muslimský chalífa – jejich tváře jsou si překvapivě blízké. Autoři se pozastavují nad tímto zdánlivým paradoxem a ptají se: Proč vypadají „úhlavní nepřátelé“ téměř stejně? Odpovědi hledají nejprve v konkrétních...

153,- Kč 180,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku