Nabízíme  Filosofie

Hellénistická filosofie-Stoikové, epikurejci, skeptikové

Long, A. A. /Oikoymenh/

Kniha mapuje hlavní směry řecké filosofie (epikureismus, skepticismus, stoicismus aj.) po smrti Alexandra Velikého do konce Římské republiky. 2. upravené vydání

338,- Kč 398,- Kč

Imaginace, a priori, hloubka: Estetika Mikela Dufrenna

Borecký, F. /Malvern/

Kniha si klade za cíl představit Dufrennovu originální koncepci imaginace a imaginárna a poukázat na její význam pro filosofickou estetiku. Dufrenne obhajuje stanovisko, že imaginace je produktivní, realizující aktivita, jež se formativním způsobem podílí na poznávání...

210,- Kč 247,- Kč

Bůh a příroda: Filosofické úvahy o náboženství a vědě

Neubauer, Z. /Malvern/

Tato kniha obsahuje eseje a studie biologa a filosofa Zdeňka Neubauera (1942–2016) s náboženskou problematikou z let 1979–1983. Jeho jádro tvoří nová edice dvou souborů s tituly Deus et natura (1979) a Nový Areopág (1983). Jedná se o časově a tematicky související texty,...

296,- Kč 348,- Kč

Lidská důstojnost – právně teoretická a filozofická perspektiva Giovanni Pico della Mirandola & Immanuel Kant

Rosenkranzová, O. /Leges/

Publikace představuje pojetí pojmu lidská důstojnost z právně teoretické a filozofické perspektivy. Práce představuje koncept důstojnosti člověka vytvořený renesančním filosofem Giovannim Picem della Mirandola , a dále pojetí důstojnosti rozumné bytosti od Immanuela Kanta....

247,- Kč 290,- Kč

Země a svět v uměleckém díle: K Heideggerovu pojednání Der Ursprung des Kunstwerkes

Novotný, J. ed. /Togga/

Autorský kolektiv předkládá monografii k jednomu z nejznámějších Heideggerových pojednání Původ uměleckého díla. V publikaci se jednak v různých perspektivách řeší otázka zařazení tohoto pojednání do Heideggerovy celkové myslitelské cesty. Zároveň se Heideggerovo...

289,- Kč 340,- Kč

Utopismus, nebo realismus Komenského projektu nápravy věcí lidských?

Hábl, J. /Pavel Mervart/

Cílem knihy je s hermeneutickou pokorou zkoumat Komenského vidění „věcí lidských“, a to v kontextu emendačním. Autoři chctějí ohledat možnosti a meze Komenského nápravného projektu. Badatelské otázky, které si v této knize kladou, jsou následující: Nakolik je...

246,- Kč 289,- Kč

Astronom v Hermově zahradě: Johannes Kepler a paracelsiánská alchymie

Michalík, J. /Pavel Mervart/

Johannes Kepler je znám především jako jeden ze zakladatelů moderní astronomie. Jeho vědecké zájmy však byly daleko širší a nevyhýbaly se ani studiu soudobé alchymie. Kniha dokumentuje Keplerovy kontakty s jeho současníky, kteří se zabývali studiem alchymie a hermetických...

254,- Kč 299,- Kč

Fenomenologie života I.: O fenomenologii

Henry, M. /Pavel Mervart/

Fenomenologie života I. O fenomenologii je prvním dílem souboru kratších textů, původně publikovaných v různých časopisech, sbornících a materiálech z konferencí. Jejich význam spatřujeme především v tom, že čtenáře seznámí se základními principy tzv. materiální...

212,- Kč 249,- Kč

Buddha

Bondy, E. /DharmaGaia/

Bondyho monografie o Buddhovi představuje patrně nejserioznější a nejhlubší filosofický portrét tohoto významného světového myslitele v češtině. Nové vydání vychází k 90. výročí autorova narození. Básník a filosof Egon Bondy (vlast. jm. Zbyněk Fišer, 1930–2007)...

253,- Kč 298,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku