Nabízíme  Modlitby

Nový žaltář

/Královéhradecká diecéze Církve českoslov. husitské/

Nový žaltář připravil biskup Církve československé husitské Pavel Pechanec z textů překladu Bible 21. Celá kniha žalmů je uspořádána pro ranní a večerní rozjímání do pěti týdnů na každý den. Jednotlivé žalmy jsou doplněny zároveň tematickými úryvky z Bible,...

186,- Kč 219,- Kč

Přímluvy - liturgické texty

Rückl, J. /Vyšehrad/

Kniha přímluvných modliteb je pomůckou ke slavení katolické liturgie Kniha přímluvných modliteb je pomůckou ke slavení katolické liturgie. V přímluvách (přesněji všeobecné modlitbě věřících) se bohoslužebné shromáždění společně modlí za celou církev a celý...

339,- Kč 399,- Kč

Kniha modliteb-Soubor modliteb, pobožností a litanií-vázaná

/Sypták/

Tato knížka nabízí všem, kdo se snaží sytit svou duši modlitbou, rozmanitý soubor modliteb, pobožností a litanií i základní pravdy víry. Úvodní katechezi o modlitbě sepsal P. Vojtěch Antonín Jeniš.

In sinu Jesu - modlitby

/Hesperion/

Výběr modliteb z knihy In sinu Jesu - V tichu před Pánem. Ve formě brožurky zde naleznete Korunku odčiňování, další modlitby z původního vydání knihy, a také modlitbu Křížové cesty.

42,- Kč 49,- Kč

Seder Kol Nidrej: modlitební pořádek pro večerní bohoslužbu na Jom Kipur

/Jiří Blažek/

Modlitební kniha pro večerní bohoslužbu na Den smíření s kompletní českou transliterací a "průvodcem" bohoslužbou na erev Jom kipur.

467,- Kč 549,- Kč

Modlitby za umírající a zemřelé

Kodet, V. ed. /Karmelitánské nakl./

Umírání a smrt našich blízkých patří k zlomovým okamžikům našich životů. Jak v tu chvíli překonat bezradné mlčení? Kde najít vhodná slova? Knížka modliteb za umírající a zemřelé, vybraných Vojtěchem Kodetem, může pomoci těm, kdo umírají, i těm, kdo je...

110,- Kč 129,- Kč

Vždyť se mnou jsi ty...

Květonová, I.; Macek, O.; Ridzoňová, L. ed. /ČCE/

Kniha modliteb.

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku