Nabízíme  Kázání

Kázání pro dobu postní a velikonoční

Bernard z Clairvaux /Krystal OP/

Sbírka kázání svatého Bernarda pro okruh doby postní a velikonoční navazuje na předchozí výbor adventních a vánočních kázání. Hluboká znalost Písma a církevních otců, psychologická a duchovní zkušenost svatého Bernarda se mohou stát bohatou inspirací pro dnešní...

281,- Kč 330,- Kč

Kázání

Mistr Eckhart /Horus/

Mistr Eckhart (c. 1260 – c. 1328), významný německý filosof, mystik a teolog, předkládal své dílo ve dvojí podobě. Latinsky psané traktáty nás seznamují s myšlením precizně zformulovaným do nejmenšího detailu. Avšak v rodném jazyce sdílel se svými posluchači mnohem...

438,- Kč 515,- Kč

Jak sníst slona: aneb Málo zbožná kázání

Konzbul, P. /Cesta/

Výběr kázání brněnského světícího biskupa Pavla Konzbula volně provází čtenáře liturgickým rokem. Svým typicky svižným, čtivým jazykem autor nabízí vhled do duchovních souvislostí na pozadí aktuálního společenského dění. Neotřelé paralely se špetkou humoru,...

101,- Kč 119,- Kč

Bůh mně ústa má otevříti může: Výbor z českých nedělních postil prvních dvou třetin 18. století

/Host/

První dvě třetiny osmnáctého století náleží k poměrně opomíjeným obdobím českých literárních dějin. Kazatelé se snažili své posluchače poučit a duchovně směrovat: využívali různých formálních i obsahových prostředků, aby získali jejich trvalejší pozornost,...

339,- Kč 399,- Kč

Effatha, otevři se

Macek, P. /Baptistický sbor Na Topolce/

Sbírka třiceti kázání vysokoškolského pedagoga a dlouholetého baptistického kazatele Petra Macka. Tato kniha doplňuje obraz, který čtenáři doposud mohli získat z autorových odborných prací z oblasti systematické teologie a představuje srozumitelný a zároveň hluboký vhled...

225,- Kč 250,- Kč

Proč andělé natahují krky

Čašková, E. /ČCE/

Soubor kázání.

200,- Kč 200,- Kč

Smlouva se smrtí bude zrušena: Výběr kázání z let 2005 – 2017

Payne, P. P. /Eman/

Soubor Smlouva se smrtí bude zrušena začíná cyklem kázání na příběh o Kainovi a Abelovi, věnuje se tématům viny, vykoupení a předpokladům Ježíšovy etiky.

118,- Kč 139,- Kč

Kázání na Píseň písní-komplet

Svatý Bernard z Clairvaux /Krystal OP/

Je to Bernardovo nejrozsáhlejší a ve středověku také nejrozšířenější dílo, které vznikalo v průběhu posledních 18 let Bernardova života. Nejedná se o historicko-kritickou exegezi, ale o duchovní pochopení Písně písní. Bernard zde poukazuje na dvojí rozměr Písně...

476,- Kč 560,- Kč

Memento mori středověkých reformních postil

Grollová, J. /FF OU/

Kniha seznamuje čtenáře s literárním vývojem středověkého kazatelství. Zařazuje jej do historického rámce a nově se zaměřuje především na reflexi mravní zásady memento mori ve středověké postilografii, přičemž se zaměřuje především na postily Konráda...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku