Nabízíme  Biblistika

Boží Syn z Nazareta: Ježíš v novozákonních spisech

Söding, T. /Vyšehrad/

Základní dílo současné christologie. Křesťané vyznávají nejen to, že Ježíš je pravý Bůh, ale i že je pravý člověk. Jedno nelze používat jako argument proti druhému. Vyznávání pravého lidství Božího Syna je zkušebním kamenem, hnací silou a jádrem křesťanské...

467,- Kč 549,- Kč

Exodus I. (1-15) - Jak jsem zatočil s Egyptem - ekumenický komentář

Sláma, P., /ČBS/

Druhá kniha Bible (Exodus) vypráví o vzniku Izraele jakožto společenství, které Hospodin prostřednictvím Mojžíše vyvedl z egyptského otroctví. Tento příběh se stal inspirací všem, kdo jsou vystaveni útlaku. Kniha Exodus ale nezůstává jen u platonické touhy po svobodě....

296,- Kč 348,- Kč

Iluminovaná kniha Žalmů: Ilustrované texty všech 150 modliteb a písní /podle kralického překladu/

/Slovart/

Kniha Žalmů patří k nejoblíbenějším a nejpoetičtějším knihám Bible. Obsahuje 150 chval, písní díkuvzdání a důvěry. Toto vydání, které navazuje na tradici misálů přináší Knihu Žalmů doplněnou nejen vybranými iluminacemi z gotických žaltářů, hebrejských...

314,- Kč 369,- Kč

Abdiáš, Jonáš, Micheáš-Komentár k Starému Zákonu 2

Varšo, M. /Dobrá kniha/

2. vydání

357,- Kč 420,- Kč

První studium Starého zákona

Větrovec, P. /Karolinum/

Monografie První studium Starého zákona předkládá systematické uspořádání základních informací ke studiu starozákonní biblistiky. Začíná všeobecným úvodem o charakteru Bible a pokračuje speciálním úvodem do jednotlivých částí a knih Starého zákona. Všeobecný...

170,- Kč 200,- Kč

Pláč Jeremjášův

Beneš, J. /Advent-Orion/

Autor knihy doc. Jiří Beneš, Th.D. se v této monografii věnuje podrobnému výkladu krátké starozákonní knihy nazvané Pláč Jeremjášův. Jde o mudroslovný text, jímž se Židé vyrovnávali se zkušeností exilu, a je proto důležitý pro pochopení myšlení současného...

425,- Kč 500,- Kč

Staročeské biblické předmluvy

Svobodová, A.; Voleková, K. ed. /Scriptorium/

Biblické prology, tj. úvody k biblickým knihám, byly ve středověku obvyklou součástí latinské Vulgáty. V omezeném počtu se předmluvy staly součástí už nejstaršího překladu celé bible do češtiny z počátku 50. let 14. století. V rámci nové verze staročeského...

365,- Kč 429,- Kč

Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše: Kritická edice staročeského překladu

Homolková, M.; Svobodová, A. /Scriptorium/

Výklad bible od francouzského minority, teologa a univerzitního mistra Mikuláše z Lyry ze 20. let 14. st. (Postilla litteralis) se hned po svém vzniku dočkal velké obliby, byl opisován a později výběrově překládán do národních jazyků. Na sklonku 2. desetiletí 15. století...

580,- Kč 682,- Kč

Žalm 119-Komentár k Starému zákonu 7

Varšo, M. a kol. autorů /Vyšehrad/

Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 7. zväzok dlhodobého projektu Žalm 119 je najdlhším žalmom Žaltára, preto mu venujeme osobitný zväzok. Ide o abecedný žalm, každá z jeho dvadsiatich dvoch strof sa začína iným písmenom v poradí...

476,- Kč 560,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku