Nabízíme  Biblistika

Petr Žitavský: Kázání na velké svátky / Peter of Zittau: Sermons on the Principal Feasts

Pumprová, A. /Scriptorium/

Opat zbraslavského kláštera Petr Žitavský (1. pol. 14. st.) je znám především jako autor převážné části Zbraslavské kroniky. Tato publikace přináší vědeckou edici jiného jeho literárního díla - sbírky kázání na velké svátky (Sermones de principalibus festis), a to...

374,- Kč 440,- Kč

Boží Syn z Nazareta: Ježíš v novozákonních spisech

Söding, T. /Vyšehrad/

Základní dílo současné christologie. Křesťané vyznávají nejen to, že Ježíš je pravý Bůh, ale i že je pravý člověk. Jedno nelze používat jako argument proti druhému. Vyznávání pravého lidství Božího Syna je zkušebním kamenem, hnací silou a jádrem křesťanské...

467,- Kč 549,- Kč

Exodus I. (1-15) - Jak jsem zatočil s Egyptem - ekumenický komentář

Sláma, P., /ČBS/

Druhá kniha Bible (Exodus) vypráví o vzniku Izraele jakožto společenství, které Hospodin prostřednictvím Mojžíše vyvedl z egyptského otroctví. Tento příběh se stal inspirací všem, kdo jsou vystaveni útlaku. Kniha Exodus ale nezůstává jen u platonické touhy po svobodě....

296,- Kč 348,- Kč

Iluminovaná kniha Žalmů: Ilustrované texty všech 150 modliteb a písní /podle kralického překladu/

/Slovart/

Kniha Žalmů patří k nejoblíbenějším a nejpoetičtějším knihám Bible. Obsahuje 150 chval, písní díkuvzdání a důvěry. Toto vydání, které navazuje na tradici misálů přináší Knihu Žalmů doplněnou nejen vybranými iluminacemi z gotických žaltářů, hebrejských...

314,- Kč 369,- Kč

Abdiáš, Jonáš, Micheáš-Komentár k Starému Zákonu 2

Varšo, M. /Dobrá kniha/

2. vydání

357,- Kč 420,- Kč

První studium Starého zákona

Větrovec, P. /Karolinum/

Monografie První studium Starého zákona předkládá systematické uspořádání základních informací ke studiu starozákonní biblistiky. Začíná všeobecným úvodem o charakteru Bible a pokračuje speciálním úvodem do jednotlivých částí a knih Starého zákona. Všeobecný...

170,- Kč 200,- Kč

Pláč Jeremjášův

Beneš, J. /Advent-Orion/

Autor knihy doc. Jiří Beneš, Th.D. se v této monografii věnuje podrobnému výkladu krátké starozákonní knihy nazvané Pláč Jeremjášův. Jde o mudroslovný text, jímž se Židé vyrovnávali se zkušeností exilu, a je proto důležitý pro pochopení myšlení současného...

425,- Kč 500,- Kč

Pavel z Tarsu (Muž, jenž se potýkal s Bohem)

Marguerat, D. /Mlýn/

Celá staletí provází Pavla z Tarsu nevalná pověst, ovšem nezasloužená: Až po jeho smrti, když křesťanství hledalo, jak by obhájilo moralistické, protižidovské a antifeministické myšlenky, našroubovalo je na jeho texty. Tato kniha se snaží tento pohled napravit a dopátrat...

110,- Kč 129,- Kč

Evangelium podle Jana

Roskovec, J. /ČBS/

První část kánonu Nového zákona tvoří skupina čtyř evangelií. Tyto spisy navazují na nejstarší z nich, Evangelium podle Marka, avšak každý po svém, s vlastními důrazy i zvláštními látkami podávají svědectví o závěrečném období života Ježíše z Nazareta, jeho...

372,- Kč 438,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku