Nabízíme  Systematická teologie

Sloužit?

Kadlecová, M. ed. /Eman/

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2019. Texty, které téma služby přibližují z pohledu biblických postav a pojmů (P. Sláma, Mojžíš, služebník Boží a J. Mrázek, Služba v Novém zákoně), promýšlejí souvislost diakonské služby sboru a odborné diakonie (H....

89,- Kč 105,- Kč

Apoštolské krédo: Jak chápat vyznání víry

Weber, H. P. /Vyšehrad/

Kniha německého teologa vykládá krok za krokem apoštolské krédo neboli vyznání víry a jeho věroučné pravdy tak, aby byly zajímavé nejen pro věřící, ale i pro ty, kdo stojí mimo církve či k nim chovají odstup. S pomocí apoštolského kréda, jež představuje cosi jako...

212,- Kč 249,- Kč

O stvoření v šesti dnech v Teologické sumě

Akvinský, T. /Krxstal OP/

Tomášův traktát o hexaemeronu (STh I, q. 65–74), tedy o šesti dnech stvoření, jak jsou popsány na začátku Bible, představuje jakési teologické rozvinutí kratšího a spíše filosoficky laděného traktátu o stvoření obecně, který je zařazen v otázkách 44–49. Téma...

141,- Kč 166,- Kč

O naději: v Teologické sumě

Akvinský, T. /Krystal OP/

Traktát o naději (STh II-II, q. 17–22) se nachází na začátku Secunda secundae mezi traktátem o víře a traktátem o lásce. Tomáš v něm nejprve probírá podstatu ctnosti naděje a její vztah k ostatním teologickým ctnostem. Poté se zaměřuje na subjekt naděje, a to nejen na...

111,- Kč 130,- Kč

O modlitbě

Tertulián /Krystal OP/

Osmý svazek edice Patristika přináší nejstarší křesťanské pojednání o modlitbě z pera afrického spisovatele Tertuliána. Spis z počátku 3. století nám umožňuje nahlédnout do teologie křesťanské modlitby a získat představu o jejích vnějších projevech. Přibližuje...

128,- Kč 150,- Kč

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat.

145,- Kč 170,- Kč

Živá řeka evangelia 2.-Naše misie

Ambros, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Církev je řeka, která tiší žízeň Božího lidu evangeliem. Naše cesta je pouť srdce, které dorůstá do toho, čím žije Ježíšovo Srdce. Láska se projevuje více skutky než slovy. Takovou lásku kniha ukazuje. Soucit se světem v Ježíšově Srdci proměňuje události celého...

230,- Kč 270,- Kč

Živá řeka evangelia 1.-Povolání ke svatosti

Ambros, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Dialogu je schopen ten, kdo zakusí, že ho má Bůh rád. Naděje ve vítězství dobra se pak pomalu stává jistotou. Co ale prožívají ti, kdo se považují za ztracené nebo osamocené? Text chce přispěchat s odpovědí, že nejsou nikdy ponecháni napospas. Autor nás vrací k...

213,- Kč 250,- Kč

Vychází z výsosti

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Text odkrývá témata duchovního života s pohledem na církev třicet let po „Anežce“. Můžeme se vyjadřovat protievropsky, pokud jsme na delší dobu ani nepřekročili hranice vlastní země? Žije Pán tím, co je nám vlastní? A jak poznat, že k nám hovoří? Slyší papež jeho...

187,- Kč 220,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku