Nabízíme  Systematická teologie

Sloužit?

Kadlecová, M. ed. /Eman/

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2019. Texty, které téma služby přibližují z pohledu biblických postav a pojmů (P. Sláma, Mojžíš, služebník Boží a J. Mrázek, Služba v Novém zákoně), promýšlejí souvislost diakonské služby sboru a odborné diakonie (H....

89,- Kč 105,- Kč

Apoštolské krédo: Jak chápat vyznání víry

Weber, H. P. /Vyšehrad/

Kniha německého teologa vykládá krok za krokem apoštolské krédo neboli vyznání víry a jeho věroučné pravdy tak, aby byly zajímavé nejen pro věřící, ale i pro ty, kdo stojí mimo církve či k nim chovají odstup. S pomocí apoštolského kréda, jež představuje cosi jako...

212,- Kč 249,- Kč

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat.

145,- Kč 170,- Kč

Živá řeka evangelia 2.-Naše misie

Ambros, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Církev je řeka, která tiší žízeň Božího lidu evangeliem. Naše cesta je pouť srdce, které dorůstá do toho, čím žije Ježíšovo Srdce. Láska se projevuje více skutky než slovy. Takovou lásku kniha ukazuje. Soucit se světem v Ježíšově Srdci proměňuje události celého...

230,- Kč 270,- Kč

Živá řeka evangelia 1.-Povolání ke svatosti

Ambros, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Dialogu je schopen ten, kdo zakusí, že ho má Bůh rád. Naděje ve vítězství dobra se pak pomalu stává jistotou. Co ale prožívají ti, kdo se považují za ztracené nebo osamocené? Text chce přispěchat s odpovědí, že nejsou nikdy ponecháni napospas. Autor nás vrací k...

213,- Kč 250,- Kč

Vychází z výsosti

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Text odkrývá témata duchovního života s pohledem na církev třicet let po „Anežce“. Můžeme se vyjadřovat protievropsky, pokud jsme na delší dobu ani nepřekročili hranice vlastní země? Žije Pán tím, co je nám vlastní? A jak poznat, že k nám hovoří? Slyší papež jeho...

187,- Kč 220,- Kč

Tomáš a jeho sumy

Machula, T. /Episteme/

Pro každé velké období lidských dějin můžeme najít nějakou zásadní knihu, která charakterizovala a představovala příklad toho nejlepšího, co se v dané době najde. Ve středověku to bude rozhodně Suma teologie Tomáše Akvinského. Je to jedno z velkých děl, které mělo...

383,- Kč 450,- Kč

„Hledáš-li Boha v lásce...“: Čtyři teologické studie o Josefu Šafaříkovi

Zámečník, J. /Karolinum/

Myšlení Josefa Šafaříka, který vždy očekával více od jednotlivce než od společnosti a varoval před intelektuálním a etickým konformismem, je prodchnuto hlubokým humanismem. K jeho zájmu o osobnosti, jako byl Sókratés, Ježíš, Dorothee Sölleová nebo Hans Küng, jej vedly...

136,- Kč 160,- Kč

Od „věřím“ po „amen“

Jáchym Gondáš /Baptistický sbor Na Topolce/

Úvahy nad Apoštolským vyznáním víry. Ohledávání základů křesťanské zvěsti.

180,- Kč 200,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku